O nás

RáDi

Divadlo vytváříme
v kolektivu, bezpečném a inspirujícím. Vzájemně si nabízíme impulzy, které podněcují naši představivost a poznáváme fungování a energii vzniklé skupiny. Stáváme se empatičtějšími vůči okolí. Podněcujeme se ve zkoumání sebe sama a hledáme svá vlastní témata, z nichž pak čerpáme při naší tvorbě.

V divadle
se můžeme stát kýmkoli chceme, často se to říká. Nejpodstatnější však je, že jsme to pořád my, kdo tvoříme. Vždy vycházíme ze sebe a zůstáváme sami sebou, abychom mohli objevovat zákoutí našich emocí a naučit se z nich vycházet během tvůrčí práce.

Při procesu vzniku divadelní inscenace
překonáváme trému z prezentace svých nápadů a z vystupování před lidmi. To všechno v rámci tvůrčí hry, kde výsledky nehodnotíme, ale hledáme ve vytvořeném potenciál pro další posun.

Vznik divadla je hrou, kde můžeme
zapomenout na realitou nastavené nudné hranice a odvázat se; s tvrdohlavostí a s nadšením si potvrdit, že na divadle je možné cokoliv.

Divadlo dělá
nemožné barevným.
RáDi tě nakazíme divadlem.

Jak pracujeme

V každé skupině, která u nás vznikne, se věnujeme hned od začátku napojení se všech účastníků mezi sebou.
Na začátku je skupina neznámých lidí, v průběhu setkávání vzniká kolektiv, soubor, který (si) spolu hraje.
Každý prochází hledáním svých vlastních skrytých možností sám, nikdy se však ve hře nestane osamělým. Hra nám dovoluje lépe poznat samého sebe a stejně tak nás sbližuje s těmi, s nimiž ji hrajeme.
Hrát si znamená nalézat lehkost, probouzet zvědavost a zkoušet nové věci. Dělat chyby.
Cesta je cílem. Cíl je pohyblivý.
Pohoda, klid.
Základ divadla: hra, tělo v prostoru, člověk v situaci.
Situace promýšlíme do hloubky a hledáme pro ně vyjádření, které bude jednoduché a účinné, ale ne banální. Hledáme své téma a svůj způsob tvorby. Pohlížíme víc dovnitř sebe, abychom pak překročili své stíny.
Přinášíme jeden druhému zážitky.
Pomocí her odbouráváme trému z vystupování na veřejnosti a postupně budujeme v sobě sebevědomí a víru v naše jednání. Vytváříme bezpečné prostředí, kde chyby jsou podstatnou součástí procesu a kde může každý prezentovat svůj nápad.
Učíme se přijímat a dávat zpětnou vazbu, která neublíží, ale pomůže a posune dál.
Vedeme účastníky našich skupin ke kritickému myšlení o divadle, zejména o tom současném, o jeho možnostech a výrazových prostředcích. K tomu patří pravidelné návštěvy divadelních představení, které svou formou či tématem vynikají mezi každodenní produkcí. Otevíráme tak umělecké horizonty za hranicí nejběžnějších zkušeností. Nabízíme přehled v českém ne-mainstreamovém divadelním dění, ať už jedná o tvorbu pro děti či dospělé, profesionální i amatérskou. Účast na festivalech a přehlídkách amatérského divadla je pak nedílnou součástí tvorby inscenací.
Podle potřeb a přání konkrétních skupin zveme hosty a externí lektory, odborníky na různé, i okrajové, divadelní oblasti, takže se skupiny můžou v průběhu roku setkat s novými postupy a metodami.

Lektoři

Lektorky RáDi jsou absolventkami divadelních a pedagogických oborů na Janáčkově Akademii Múzických Umění a na Masarykově Univerzitě . Jako vedoucí skupin v RáDi naplno využívají schopností nabytých v divadelní praxi a zkušeností s vedením divadelních aktivit pro různé věkové kategorie.

Denisa Daňková
Je absolventkou Ateliéru divadlo a výchova na Janáčkově akademii múzických umění, kde v současné době působí jako externí pedagog. Zároveň vystudovala Učitelství pedagogiky pro střední školy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a v současné době pracuje jako učitelka etiky, pedagogiky a dramatické výchovy na Cyrilometodějském gymnáziu a střední odborné škole pedagogické v Brně. Je aktivní členkou skupiny playback divadla Na-po-jen-i a pravidelně se účastní zajímavých lekcí a workshopů. Nestačí jí pouze divadlo tvořit, ale i se o něj dělit s lidmi kolem sebe, pomáhat, spolupracovat, učit a učit se, inspirovat a nechat se inspirovat.

Dramatická a divadelní výchova je pro mě koníček, práce, zábava, ale i řemeslo. Řemeslo, kde se člověk učí pracovat s druhými, se svým tělem, ale i duchem, myslet kreativně nebo nemyslet příliš. Je to otevřený prostor, kde můžeme přemýšlet o tom, kdo jsme, co se v nás děje a co se děje kolem nás. Snažím se skrz ni naučit sama sebe a ostatní adaptabilitě, empatii a toleranci. Hledám na všem to dobré a chci, aby to, co dělám, dávalo smysl.

Eva Lietavová
Je absolventkou Ateliéru činoherní režie a dramaturgie na Janáčkově akademii múzických umění. Navštěvuje pravidelně všemožné workshopy, ze kterých si vždy odnese nové poznatky a zážitky využitelné v divadle i v dramatické výchově. Píše, režíruje, učí, o divadle přemýšlí a chce být pořád lepší.

Divadlo je o toleranci, o naslouchání partnera, o vzájemné pomoci. Taky o vytrvalosti a chuti posunout své hranice zas o trochu dál. Prostřednictvím divadelním principů se snažím naučit děti i dospělé lépe porozumět sobě samým, pracovat se svými emocemi i se svým tělem a překonat ostych z kontaktu s jinými. Zní to náročně, a taky že je. Ale dá se u toho hodně dobře bavit!

Petr Theodor Pidrman

Je student Ateliéru divadla a výchovy na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Je lektorem v divadle Polárka. Je členem souboru Reverzní dveře. Je divákem. Je.

Divadlo je pro mě jedno velké kouzlo. Je to v komunikaci beze slov, v konfliktech bez doteků a v doteku něčeho nehmatatelného. Baví mě hledat způsoby komunikace ve zkušebně a přetvářet je v zajímavý divácký zážitek.

Kateřina Puczoková

Káťa

Je absolventkou Ateliéru divadelní produkce a jevištní technologie na Janáčkově akademii múzických umění. Tato usměvavá a přátelská dívka plná vizí a plánů pro zlepšení světa prošla oborem divadelní manažerství a desítkami seberozvojovych či manažerských školení. Její velkou vášní je cestování po světě na vlastní pěst a objevování místních kultur. Zpívá, tančí, spoluvede skautské středisko, cvičí acrojogu, snaží se neformálně vzdělávat sebe i ostatní, produkuje divadelní hry, bojuje s nespravedlností, peče a ochutnává nové věci, hraje nejen deskové hry, organizuje kulturní akce a neustále zkouší něco nového.

RáDi je pro mě příležitostí šířit radost z umění a společné tvorby. Jsem ráda, že nabízíme pro členy našich skupin možnosti, jak hledat v životě nové impulsy prostřednictvím umění a dalších zajímavých aktivit. V našem spolku se zabývám zejména samotným chodem divadelních skupin, produkcí a propagací.