RáDi

V každé skupině, která u nás vznikne, se věnujeme hned od začátku napojení se všech účastníků mezi sebou.

Na začátku je skupina neznámých lidí, v průběhu setkávání vzniká kolektiv, soubor, který (si) spolu hraje.

Každý prochází hledáním svých vlastních skrytých možností sám, nikdy se však ve hře nestane osamělým. Hra nám dovoluje lépe poznat samého sebe a stejně tak nás sbližuje s těmi, s nimiž ji hrajeme.

Hrát si znamená nalézat lehkost, probouzet zvědavost a chuť zkoušet nové věci. Dělat chyby.

Cesta je cílem. Cíl je pohyblivý.

Pohoda, klid.

Hrajeme si s prostorem a časem, který je kolem nás tady a teď. Bezprostředně a beze strachu reagujeme na přicházející podněty, zvykáme si přirozeným způsobem zapojit v reakci tělo.

Základ divadla: hra, tělo v prostoru, člověk v situaci.

Situace promýšlíme do hloubky a hledáme pro ně vyjádření, které bude jednoduché a účinné, ale ne banální. Hledáme své téma a svůj způsob tvorby. Pohlížíme víc dovnitř sebe, abychom pak překročili své stíny.

Přinášíme jeden druhému zážitky.

Pomocí her odbouráváme trému z vystupování na veřejnosti a postupně budujeme v sobě sebevědomí a víru v naše jednání. Vytváříme bezpečné prostředí, kde chyby jsou podstatnou součástí procesu a kde může každý prezentovat svůj nápad.

Učíme se přijímat a dávat zpětnou vazbu, která neublíží, ale pomůže a posune dál.

Vedeme účastníky našich skupin ke kritickému myšlení o divadle, zejména o tom současném, o jeho možnostech a výrazových prostředcích. K tomu patří pravidelné návštěvy divadelních představení, které svou formou či tématem vynikají mezi každodenní produkcí. Otevíráme tak umělecké horizonty za hranicí nejběžnějších zkušeností. Nabízíme přehled v českém ne- mainstreamovém divadelním dění, ať už jedná o tvorbu pro děti či dospělé, profesionální i amatérskou. Účast na festivalech a přehlídkách amatérského divadla je pak nedílnou součástí tvorby inscenací.

Podle potřeb a přání konkrétních skupin zveme hosty a externí lektory, odborníky na různé, i okrajové, divadelní oblasti, takže se skupiny můžou v průběhu roku setkat s novými postupy a metodami.

 

Lektorky RáDi jsou studentkami vyšších ročníků či absolventkami divadelních, či jiných uměleckých a pedagogických, oborů. Jako vedoucí skupin v RáDi naplno využívají schopností nabytých v divadelní praxi a zkušeností s vedením skupin různých věkových kategorií.